MAĞAZALAR SİNEMA ETKİNLİKLER MARMARA FORUM İLETİŞİM
1. Çilingir Gönderim Hizmeti

Anahtarların çalınması, kaybedilmesi veya hırsızlık sonucu kilitlerin hasar görmesi ya da herhangi bir nedenle kilitlerin arızalanması sonucu konuta hiçbir giriş yolunun bulunmaması durumunda, böyle bir tamiratın mümkün olduğu durumlarda, Marmara Forum Yaşam Kart gerekli acil tamir hizmetini sağlamak amacıyla anlaşmalı çilingirini gönderecektir. Bu hizmet tüm Türkiye’de verilmektedir. Teminatların aşılması durumunda aşılan kısmın ödemesi Hizmetten Yararlanacak Müşteriye aittir. Marmara Forum Yaşam Kart, hizmet vadesince yılda 1 kez olmak kaydıyla olay için 100 TL sınırına kadar işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır. Bu hizmetimiz 7/24 sağlanmaktadır.

İçerik

Görev:
 Anahtar kaybına bağlı dış kapının açılması,
 Anahtar çalınmasına bağlı dış kapının açılması,
 Anahtarın içeride unutulmasına bağlı dış kapının açılması,
 Anahtarın kapı arkasında unutulmasına bağlı dış kapının açılması,
 Barelin arızalanmasına bağlı dış kapının açılması,
 Kilidin arızalanmasın bağlı dış kapının açılması,
 Hırsızlık amaçlı zarar verilmiş çalışamaz haldeki dış kapının açılması,
! Birebir yakın ürün baz alınır. Sözleşme kapsamında ve limitler dahilinde kalmak üzere standart kilit, barel, rozet vb. malzeme kullanılır.
! Aksesuar malzemeler asistans sözleşme kapsamı dışında olup Hizmetten Yararlanacak Müşteri tarafından karşılanır. (güvenlik zinciri-süngüsü, kapı freni, kapı tokmağı vb.)

İstisnalar

a. Anahtarların kopya edilmesi,
b. İsteğe bağlı kilit veya barellerin değiştirilmesi,
c. İsteğe bağlı kapının açılması

2. Dahili Su Tesisatı Hizmeti

Hizmetten Yararlanacak Müşterisine ait konuk içindeki sıhhi tesisat, direkt konuta ait su vanasından başlayıp musluklara (musluk, pisuvar muslukları, her türlü armatür vb tesisat hariç) kadarki kısmı kapsar. Konut’un sıva altında bulunan iç sıhhi tesisatında sızıntı veya kırılma olması durumunda ve böyle bir tamiratın mümkün olduğu durumlarda Marmara Forum Yaşam Kart gerekli acil tamiri yerine getirecek bir tesisatçıyı gönderecektir. Bu hizmet Türkiye genelinde verilmektedir. Teminatların aşılması durumunda aşılan kısmın ödemesi Hizmetten Yararlanacak Müşteriye aittir. Marmara Forum Yaşam Kart, bu hizmeti yılda 1 kez olmak kaydıyla olay için 100 TL sınırına kadar işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır. Bu hizmetimiz 7/24 sağlanmaktadır.

İçerik

Arıza Tamir İşi:
 Sıva altı pis su borularındaki sızıntı ve akıntının tamiri,
 Sıva altı patlayan veya sızıntı yapan temiz su borusunun tamiri,
 Patlayan spiral (fleksi) boruların tamiri,

! Aksesuar malzemeler asistanlık hizmeti sözleşme kapsamı dışında olup Hizmetten Yararlanacak Müşteri tarafından karşılanır (batarya, musluk, küvet, lavabo,klozet, rezervuar vb.)

İstisnalar

Aşağıda belirtilen durumlar hizmet kapsamı dışındadır.

a) Konut içerisindeki sıva altı sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri.
b) Konut’un içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, (tesisat veya diğer donanımların sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, (tesisat veya diğer donanımların sızıntı veya kırılmasından kaynaklanmış dahi olsa)
c) Kırım sonrası kapama (seramik, sıva vb) işlemleri.
d) Su borularına bağlı her türlü elektrik ev eşyası, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcılar vb sıhhi malzemenin değişimi veya tamiri,
e) Hasar kaynağı (tesisat) Hizmetten Yararlanacak Müşteri konutunda olsa dahi, binanın ortak kullanım veya üçüncü şahısların (komşuların) kullanım alanlarında vereceği hasarın tamiri kapsam dışıdır.
f) Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat Hizmetten Yararlanacak Müşterinin kullanım alanında olsa bile konuta ait olarak kabul edilmeyecektir.
g) Her türlü su tesisatı iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları.
h) Kanalizasyon veya pis su tesisatlarının tıkanması.
i) Tamirat süresince kullanılan her türlü malzemeler kapsam dışıdır.

3. Elektrik Tesisatı Hizmeti

Hizmetten Yararlanacak Müşterisine ait konut içindeki elektrik tesisatı, konuta ait elektrik sigortasından başlayıp elektrik anahtarına kadarki kısmı kapsar.

Hasarın kaynağı konutun içinde bulunduğu sürece elektrik tesisatının bozulması veya hasar görüp çalışamaz duruma gelmesi (elektrik sigortasından kaynaklı ise) halinde ve böyle bir tamiratın mümkün olduğu durumlarda, Marmara Forum Yaşam Kart tesisatı çalışır hale getirmek ve gerekli acil tamir hizmetini sağlamak amacıyla anlaşmalı elektrikçisini gönderecektir. Marmara Forum Yaşam Kart hizmet vadesinde yılda 1 kez olmak kaydıyla olay için 100 TL sınırına kadar işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır. Bu hizmet Türkiye genelinde verilmektedir. Teminatların aşılması durumunda aşılan kısmın ödemesi Hizmetten Yararlanacak Müşteriye aittir. Bu hizmetimiz 7/24 sağlanmaktadır.

İçerik

Arıza Tamir İşi  Herhangi noktadaki elektrik tesisatındaki (elektrik sigortasından kaynaklı ise) arızanın tamiri,
 Sigortanın tamiri,
 Sigortanın kutusunun tamiri,

Arızaya Bağlı Parça Değişimi

 Arıza sonrası hasar gören lamba sortisinin değişimi, (malzemeyi Hizmetten Yararlanacak Müşterisi tedarik eder)
 Arıza sonrası hasar gören spot lamba sortisinin değişimi, (malzemeyi Hizmetten Yararlanacak Müşterisi tedarik eder)
 Arıza sonrası hasar gören elektrik anahtarı sortisinin değişimi, (malzemeyi Hizmetten Yararlanacak Müşterisi tedarik eder)
 Arıza sonrası hasar gören priz sortisinin değişimi, (malzemeyi Hizmetten Yararlanacak Müşterisi tedarik eder)
 Arıza sonrası hasar gören topraklama sortisinin değişimi, (malzemeyi Hizmetten Yararlanacak Müşterisi tedarik eder)
 Arızalı duy, elektrik armatür, kısa akım rölesi, elektrik anahtarı, priz, dimmer, spot, sigorta vb malzemenin değişimi, (malzemeyi Hizmetten Yararlanacak Müşterisi tedarik eder)

! Malzemeler asistans sözleşme kapsamı dışında olup Hizmetten Yararlanacak Müşterisi tarafından karşılanır (elektrik anahtarı, priz, dimmer, duy, spot, sigorta, kısa akım rölesi vb)

İstisnalar

Aşağıda belirtilen durumlar hizmet kapsamı dışındadır:
a) Elektrik anahtarı, priz, duy, her türlü lamba/floresan, her türlü elektrik sigortası, kısa akım rölesi vb elektrik tesisatından bağımsız yardımcı malzemelerin değiştirilmesi,
b) Elektrik tesisatından meydana gelen bir arızadan kaynaklanmış olsa dahi elektrikle çalışan ısıtıcı, ev elektrikli eşyaları vb cihazların tamiri,
c) Konutta veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri,
d) Elektrik tesisatının çok eski ve tamir edilemeyecek durumda olması,
e) Her türlü elektrik tesisat iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları,
f) Ana elektrik tesisatına sonradan yapılan ek tesisat arızaları,
g) Tamirat süresince kullanılan her türlü malzemeler kapsam dışıdır.

Cam işleri Hizmeti

Konut’un dış cephesinde bulunan camların dış nedenlerden dolayı kırılma ya da çatlama sonucu hasar görmesi durumunda, Marmara Forum Yaşam Kart hasar gören parçayı eski haline getirerek, daha ileri hasar ve zarara karşı meskeni korumak maksadıyla gerekli tamir hizmetini yerine getirecek bir camcı gönderecektir. Bu hizmet mesai saatlerinde Türkiye genelinde verilmektedir. Teminatların aşılması durumunda aşılan kısmın ödemesi Hizmetten Yararlanacak Müşteriye aittir. Marmara Forum Yaşam Kart hizmet vadesince yılda 1 kez olmak kaydıyla olay için 100 TL sınırına kadar malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır. Bu hizmetimiz mesai saatlerinde sağlanmaktadır.

İçerik

Değiştirme :  Kırılmış veya çatlamış camların değiştirilmesi
 Kırılmış veya çatlamış buzlu camların değiştirilmesi
 Kırılmış veya çatlamış cam kapının değiştirilmesi
 Kırılmış veya çatlamış çift (ısıcam) camın değiştirilmesi
 Kırılmış veya çatlamış özel nitelikli camların (temperli-damperli, renkli, lamine vb) değiştirilmesi
 Birebir ürün baz alınır. Sözleşme kapsamında ve limitler dahilinde kalmak üzere standart cam malzeme kullanılır.
 Aksesuar malzemeler asistans sözleşme kapsamı dışında olup Hizmetten Yararlanacak Müşteri tarafından karşılanır (cam kapı motoru- makinesi, cam kapı aksesuarları, cam üzeri renkli boyama/yapıştırmaları vb)

İstisnalar

 Ayna benzeri ürünlerin değiştirilmesi
 Vitray benzeri sanat işçiliği gerektiren ürünlerin değiştirilmesi

Kuru temizleme hizmeti

Marmara forum Yaşam Kartı aracılığı ile Hizmetten Yararlanacak Müşteriler eşyalarını kuru temizlemeye verebilirler. Marmara Forum Yaşam Kart kuru temizleme hizmetini 55 ilde Organizasyon- İndirimli olarak vermektedir. Hizmetten Yararlanacak Müşterinin eşyaları evden alınıp kuru temizleme hizmeti gerçekleştirilip tekrar adrese teslim edilmektedir. Kuru temizleme hizmeti Marmara Forum Yaşam Kart tarafından mesai saatleri içinde verilmektedir. Marmara Forum Yaşam Kart bu hizmeti Organizasyon- İndirimli olarak vermektedir. Organizasyondan doğan masraflar Hizmetten Yararlanacak Müşteriye aittir.

Ütü hizmeti

Marmara Forum Yaşam Kart, Hizmetten Yararlanacak Müşterilerin kıyafetlerinde şıklığı ve hijyeni sağlamak için ütü hizmetini sunmakta. Kurumsal kimliği, profesyonel kadrosu ve kusursuz hizmet anlayışı ile ütüye harcadığınız zamanın size kalması için çalışmakta. Marmara Forum Yaşam Kart, Hizmetten Yararlanacak Müşterilerden evlerinden kıyafetlerini alıp ütü hizmetini sağlayıp kişilerin kapısına kadar iletmektedir. Bu hizmetimiz 55 ilde sunulmaktadır. Bu hizmet Organizasyon –İndirimli olarak verilmektedir. Organizasyondan doğan masraflar Hizmetten Yararlanacak Müşteriye aittir. Bu hizmetimiz mesai saatlerinde sağlanmaktadır.

Konut Yardım Hizmetleri

Marmara Forum Yaşam Kart sahipleri hizmet vadesi süresince müşterilerine çilingir gönderim hizmeti, dahili su tesisatı hizmeti, elektrik tesisatı hizmeti, cam işleri hizmeti, kuru temizleme hizmeti, ütü hizmeti gibi ayrıcalıklardan yararlanabilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.
Araç Yardım Hizmetleri

Marmara Forum Yaşam Kart sahipleri hizmet vadesi süresince araç yardım hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Bu hizmetler arasında arıza veya kaza anında aracın çekilmesi hizmeti ve aracın arızalanması, kaza yapması gibi nedenlerle konaklama ayrıca seyahat hizmetlerini müşterilerine sunmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.
Seyahat Hizmetleri

Marmara Forum Yaşam Kart sahipleri hizmet vadesi süresince VIP havalimanı transfer hizmeti, uçak bileti indirimleri hizmeti ve otel indirimi gibi ayrıcalıklardan yararlanabilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

YAŞAM'IN AVANTAJLAR DÜNYASI

Sizin ayrıcalığınız Yaşam Kartlı olmanız! 7/24 hayatınızı kolaylaştıracak avantajlar sizleri bekliyor. Marmara Forum Yaşam Kart sahipleri hizmet vadesi süresince konut yardım, araç yardım, seyahat hizmetleri gibi ayrıcalıklardan ücretsiz faydalanıyor! Tüm bu fırsatlardan yararlanmak için siz de Yaşam Kart sahibi olun.
Kişisel Asistanlık Hizmeti

Marmara Forum Yaşam Kart sahipleri hizmet vadesi süresince konut yardım, araç yardım ve seyahat hizmetleri gibi ayrıcalıklardan ücretsiz yararlanabilmektedir. Yararlanmak isteyen müşterilerimizin Marmara Forum Yaşam Kartını temin ettiği tarihi takiben 30 (otuz) gün içinde 0850 480 97 63 nolu müşteri hizmetlerini arayaıp aktivasyon yaptırması gerekmektedir.

[...]
Oto Yıkama'da %25 İndirim

Marmara Forum Yaşam Kart sahipleri, Marmara forum Aqua Oto Yıkamada %25 indirimden faydalanabilmektedir. Tek yapmanız gereken Marmara Forum Yaşam kartınızı Aqua Oto Yıkama yetkililerine göstermeniz!

Kuru Temizleme Hizmeti

Marmara Forum Dry Center Kuru Temizleme’de, Yaşam karta özel tüm harcamalarınızda %20 indirimden yararlanın.

Kaçış Oyunu Maze Up’ta %25 İndirim

Kaçış oyunu Maze Up, Yaşam kartlılara özel her gün %25 indirimli. Rezervasyon ve bilgi için +90 212 243 7645

İLETİŞİM / ULAŞIM

Marmara Forum Alışveriş Merkezi
Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3
Bakırköy, İstanbul
T. +90 212 414 94 94 info@marmaraforum.com.tr

Marmara Forum'a nasıl gidilir?

Kocasinan Merkez ve Yenibosna-Kuleli lokasyonlarından başlayan minibüs hatlarını kullanarak, aktarma yapmadan tek vasıta ile Marmara Forum’a ulaşabilirsiniz.
Metroyla Zeytinburnu İstasyonu’nda inip Çobançeşme Koşuyolu Caddesi’ni takip ederek
Marmara Forum’a ulaşabilirsiniz.
İncirli Metrobüs durağı ile arasında 50 metre bulunan Bakırköy metro istasyonu durağından
İsmail Araz Bulvarı’nı takip ederek Marmara Forum’a ulaşabilirsiniz.
Arabayla E5 Havalimanı’ndan Mecidiyeköy istikametini takip ederken, Bakırköy-Bahçelievler köprüsünden sonra yan yola sapıp Osmaniye – Veliefendi – Sahilyolu sapağından girerek
Marmara Forum’a ulaşabilirsiniz.
E5 Mecidiyeköy yönünden Havalimanı istikametini takip ederken Merter’den yan yola sapıp,
Veliefendi – Osmaniye-Zeytinburnu – Sahilyolu sapağından girerek Marmara Forum’a ulaşabilirsiniz.
Metrobüsle Zeytinburnu İstasyonu’nda inip Çobançeşme Koşuyolu Caddesi’ni takip ederek
Marmara Forum’a ulaşabilirsiniz.

Esnaf ve Sanatkar İşletmecilerine Yönelik Kiralama Duyuruları

96 m2 69 m2 61 m2 156 m2